Lis Basın Yayın Genel Konular Kitapları kitaplar kitap PDF tam sürüm

Lis Basın Yayın Genel Konular Kitapları

...

Xewle Ye Xewn? Ba bila epicene denge şure diroke biqireZehferanen ku di meyten min u bow and arrow deDi nava xaliçeya Kurdistana min u we deWe cotkareki dengbej xweş bibeje naven eşen me U ez e kezeba xwe bibirejim di xelaya m...

Neteweyen Kemine Armance sereki ya ve xebata giring u biwext ew e reç u rekaren nu peşkeş bike wisa ku azadkirin u bidestxistina selahiyetan di nav federasyonen ku ew te de ligel neteweyen buzz dijin u bi wan re di nav şirıkat...

Sitava Tariye Omer Dewran, di Sitava Tariye de, me dibe dixe nav jiyan û tekiliyen gerilayan. Digel rengen healing healing en jiyana gerîlatiye, bala me dibe ser awaye tekoşanen haggard ü tekiliyen haggard en digel hev. Her wi...

Kitap Türleri

Lis Basın Yayın Genel Konular Kitapları PDF, Mobi tam sürüm kitaplar

Lis Basın Yayın Genel Konular Kitapları