Ayrıntı Yayınları Genel Konular Kitapları kitaplar kitap PDF tam sürüm

Ayrıntı Yayınları Genel Konular Kitapları

Seçme Eserler Sadık Hidayet’in bu kitabında yazarın farklı türlerde kaleme aldığı eserleri bir araya geliyor. “Seçmeler” başlığı altında topladığımız bu metinler farklı tarihlerde ve farklı ülkelerde yazılmış. Sâdık Hidâyet’in...

Aşk politiktir. Çünkü bir insanı bekleyen bir insan, bu dünyadan umudunu kesmemiştir. Bir insanı beklemek, sosyalizmden hata anarşizmden enmity ütopiktir. Iki âşığın buluşması, tüm ütopyaların ümididir. ” Âşıkların bir günü on...

Kitap Türleri

Ayrıntı Yayınları Genel Konular Kitapları PDF, Mobi tam sürüm kitaplar

Ayrıntı Yayınları Genel Konular Kitapları