Nobel Akademik Yayıncılık Ekonomi Pazarlama Kitapları kitaplar kitap PDF tam sürüm

Nobel Akademik Yayıncılık Ekonomi Pazarlama Kitapları

Yalın Girişimci: The Skinny Producer - Patrick Vlaskovits Yalın Girişimci: The Skinny Producer - Gamze Sart Yalın girişimciliğin ve association'ların gelişimi, vizyon ve inovatif düşünme yeteneğine sahip bireylere bağlıdır. Gi...

Örgütlerde Stratejik Kırılma Noktası: Yüksek Potansiyeli Çalışanlar Son yılarda, küresel anlamda yaşanan yetenek kıtlığı, artan iş gücü karmaşıklığı ve yetenek için yoğunlaşan rekabet sonucunda örgütler, rekabetçi avantaj sağl...

Turizm Ekonomisi-Arzu Kılıçlar Turizm ekonomisi kitabı, meslek yüksek okularının ilgili bölümlerindeki öğrenci ve akademisyenlerin bu konudaki kaynak eksikliklerini gidermek, ileride hazırlanacak benzer konudaki çalışmalara k...

Ekonomiye Giriş - Kurban Ünlüönen Bu kitap iktisat bölümleri dışında okutulan genel ekonomi, ekonomiye giriş ve ekonomi gibi derslere kaynak olması amacıyla hazırlanmıştır. Öğrencilere ve ekonomiye ilgi duyanlara temel ekonomi...

Kitap Türleri

Nobel Akademik Yayıncılık Ekonomi Pazarlama Kitapları PDF, Mobi tam sürüm kitaplar

Nobel Akademik Yayıncılık Ekonomi Pazarlama Kitapları