Birleşik Yayınevi Avrupa Birligi Kitapları kitaplar kitap PDF tam sürüm

Birleşik Yayınevi Avrupa Birligi Kitapları

Küreseleşme Ekseninde Halkla İlişkiler Platon'un ‘sosyal ahlak ve sosyal mutluluk kavramlarına yaptığı gönderme, salt birey yerine bütün olarak toplumun mutluluğa ulaşması ideali' bir anlamda toplumsal uzlaşı kültürü ve kürese...

Kitap Türleri

Birleşik Yayınevi Avrupa Birligi Kitapları PDF, Mobi tam sürüm kitaplar

Birleşik Yayınevi Avrupa Birligi Kitapları