İletişim Yayınevi Araştırma kitaplar kitap PDF tam sürüm

İletişim Yayınevi Araştırma

Uluslararası İlişkiler Teorileri - Ramazan Gözen Uluslararası İlişkiler Teorileri - RAMAZAN GÖZEN Uluslararası ilişkiler, 20. yüzyılın başından günümüze ulus-devletlerin sayısının ve siyasi etkinliklerinin artması nedeniyl...

Nüfus Mübadelesi Kayıp Bir Kuşağın Hikâyesi-Mehmet Ali Gökaçtı Osmanlı devleti, Balkan Savaşı sonrasında Avrupa’daki topraklarının neredeyse tamamına yakınını kaybederek çekilirken, geride sayıları yüzbinlerle ifade edilen bi...

...

Kitap Türleri

İletişim Yayınevi Araştırma PDF, Mobi tam sürüm kitaplar

İletişim Yayınevi Araştırma