On İki Levha Yayınları Hukuk Kitapları kitaplar kitap PDF tam sürüm

On İki Levha Yayınları Hukuk Kitapları

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi Kefalet sözleşmesi türlerinden fag olan  müteselsil kefalet sözleşmesi Borçlar Kanunu sistemi içerisinde istisnai kefalet türü olarak kabul edilmekle birlikte uygulamada en ...

Kentsel Dönüşüm Hukuku 6306 sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakında Kanun"un yürürlüğe girmesinden sonra her geçen gün daha prosecutor yaygınlaşan kentsel dönüşüm uygulamaları, çözülmeye ve tartışılmaya m...

Kitap Türleri

On İki Levha Yayınları Hukuk Kitapları PDF, Mobi tam sürüm kitaplar

On İki Levha Yayınları Hukuk Kitapları