Pozitif Yayınları İş Yönetimi Kitapları kitaplar kitap PDF tam sürüm

Pozitif Yayınları İş Yönetimi Kitapları

Kurumsal Etik Ve Whıstleblowıng Modern yönetim anlayışının en önemli bileşenlerinden olan şefaf yönetim, kurumların performansını ve geleceğini etkileyen suistimalerin engelenmesinde en önemli özeliktir. Çalışanların, kurumla...

Kitap Türleri

Pozitif Yayınları İş Yönetimi Kitapları PDF, Mobi tam sürüm kitaplar

Pozitif Yayınları İş Yönetimi Kitapları