Akademisyen Yayınevi PDF'deki tüm kitaplar tam sürüm

...

1. İzedin Keykavus : Gurbeten Gelen Emperor Gıyasedin Keyhüsrev'den boşalan Selçuklu tahtına devlet erkanının, onun büyük oğlu İzedin Keykavus'u geçirmesi üzerine kardeşi Aladin Keykubad isyan eti. Erzurum Meliki Tuğrul Şah ve...

Kitap Türleri

Akademisyen Yayınevi PDF'deki tüm kitaplar, Mobi tam sürüm

Akademisyen Yayınevi