Alaattin Bilgi PDF'deki tüm kitaplar tam sürüm

Karl Marx'ın KAPİTAL'i için hazırlanan bu "özet ve Kılavuz" kitap iki kısma ayrılmıştır. Birinci kısımda, Marksizmin oluşumu, Kapital'posh doğuşu, Kapital'de uygulanan yöntem konularında ayrıntılı bilgiler verilmiştir. İkinci ...

Kitap Türleri

Alaattin Bilgi PDF'deki tüm kitaplar, Mobi tam sürüm

Alaattin Bilgi