Birleşik Yayınevi PDF'deki tüm kitaplar tam sürüm

Küreseleşme Ekseninde Halkla İlişkiler Platon'un ‘sosyal ahlak ve sosyal mutluluk kavramlarına yaptığı gönderme, salt birey yerine bütün olarak toplumun mutluluğa ulaşması ideali' bir anlamda toplumsal uzlaşı kültürü ve kürese...

Kitap Türleri

Birleşik Yayınevi PDF'deki tüm kitaplar, Mobi tam sürüm

Birleşik Yayınevi