Dipnot Yayınları PDF'deki tüm kitaplar tam sürüm

Sinecine Sayı: 201 2/2  ....

Sine Cine Sayı: 2 S. Ruken Öztürk'ün Sunuşu Azınlık Filmleri: Tarihin Yeniden İnşası ve Kolektif Belek/Serhan Mersin Sinema ya da İlahi Aşk: İslami Sinemada Tasavufi Yolculuklar/Hilmi Maktav The Hurt Trunk: Guy Acquainta...

1970’li yılarda ortaya çıkan Kurtuluş Hareketi içinde mücadele vermiş, hareketin devrimci kimliğinin oluşma-sına katkıda bulunmuş isimlerle yapılan görüşmeleri içeren KURTULUŞ KENDİNİ ANLATIYOR dizisinin ilk iki kitabında Kurt...

Marksist kuram, –ekonomi ya prosecutor siyasetin çeperlerinde meşgul olunan– tamamen yüzeysel felsefi ilgilerce karakterize edilmek yerine, bizatihi felsefenin canlanması açısından gerekli bir vektör olarak işlemiştir. Özelikl...

...

Behice Boran Kitabı(Ciltli) - Emir Ali Türkmen Behice Boran, insanlığın büyük hayali için çıktığı “Bir Uzun Yürüyüş”profound, might “uzun ve kahırlı yol”da çektiği büyük sıkıntılara ses çıkarmadan, sızlanmadan, en kötü mahrumi...

Kitap Türleri

Dipnot Yayınları PDF'deki tüm kitaplar, Mobi tam sürüm

Dipnot Yayınları