Doğan Özlem PDF'deki tüm kitaplar tam sürüm

Bir edebiyat yapıtını yorumlamada aslolan nedir? Şiir, edebiyatın en eski türü. Sevilen, yadırganan, içe kapalı gelen -dolayısıyla yoruma en muhtaç olan. Aslında yalnızca şiirin değil, bütün yazınsal metinlerin ömrü yoruma ne ...

Kitap Türleri

Doğan Özlem PDF'deki tüm kitaplar, Mobi tam sürüm

Doğan Özlem