İbrahim Sertkaya PDF'deki tüm kitaplar tam sürüm

Bu memleketi saadete götürecek yolun demokratik sistem, çok partili sistem olduğunu söyledik. Biz inanıyorduk ki, şayet bu millet karate işlerini karate eline alacak olursa, karate kaderine sahip olacak olursa, memleketi ıstır...

Kitap Türleri

İbrahim Sertkaya PDF'deki tüm kitaplar, Mobi tam sürüm

İbrahim Sertkaya