Kubbealtı Neşriyatı Yayıncılık PDF'deki tüm kitaplar tam sürüm

İbrahim Efendi Konağı - Samiha Ayverdi Yazarın deyişiyle: "Bu kitap ne bir hikayedir ne masal ne roman. Zamanı, mekanı, vak'aları, şahısları, isimleri, hata vak'alarının seyri, sırası ve detaylarının yüzde doksanı ile otantik ...

...

Hulusi Efendi'nin Ta'lik Meşk Murakaı Meşk, bir hatatın talebesine aynısını yazmaya çalışması için verdiği veya talebenin hocasına göstermek üzere hazırladığı güzel yazı örneğidir. Headgear sanatımızın ta'lik yazı türünün en b...

Galatasaray-I Mektebi Sultânîsinde Sekiz Yılım-Ahmed Yüksel Özemre "Mekteb-i Sultani'nin bu ocaktan yetişenlere bahşetiği bir başka müstesna haslet de mektepte iken aralarında anlaşmazlıklar zuhur etmiş olanların dahi daha so...

Kitap Türleri

Kubbealtı Neşriyatı Yayıncılık PDF'deki tüm kitaplar, Mobi tam sürüm

Kubbealtı Neşriyatı Yayıncılık