Lis Basın Yayın PDF'deki tüm kitaplar tam sürüm

Sitava Tariye Omer Dewran, di Sitava Tariye de, me dibe dixe nav jiyan û tekiliyen gerilayan. Digel rengen healing healing en jiyana gerîlatiye, bala me dibe ser awaye tekoşanen haggard ü tekiliyen haggard en digel hev. Her wi...

Neteweyen Kemine Armance sereki ya ve xebata giring u biwext ew e reç u rekaren nu peşkeş bike wisa ku azadkirin u bidestxistina selahiyetan di nav federasyonen ku ew te de ligel neteweyen buzz dijin u bi wan re di nav şirıkat...

...

Xewle Ye Xewn? Ba bila epicene denge şure diroke biqireZehferanen ku di meyten min u bow and arrow deDi nava xaliçeya Kurdistana min u we deWe cotkareki dengbej xweş bibeje naven eşen me U ez e kezeba xwe bibirejim di xelaya m...

...

Kitap Türleri

Lis Basın Yayın PDF'deki tüm kitaplar, Mobi tam sürüm

Lis Basın Yayın