Patrick McGrath PDF'deki tüm kitaplar tam sürüm

Aslında hiçbir şehir bugün gördüğümüz şehir de¬ğildir. Her şehrin, tüm yaşanmışlıklarıyla, geçmi¬şinden bugününe uzanan bir ruhu vardır. Ünlü Ame¬rikalı romancı Patrick McGrath, üç anlatı¬dan olu¬şan Hayalet Şehir'de, Fresh Yo...

Kitap Türleri

Patrick McGrath PDF'deki tüm kitaplar, Mobi tam sürüm

Patrick McGrath