Selenge Yayınları PDF'deki tüm kitaplar tam sürüm

En-Nücûmu'Z-Zâhire-Abdurauf Sino İbni Tagrıberdi'nin birçok eseri arasında en önemlisi "En-Nücumu'z-Zâhire" adlı eseridir. Bu kitapta yalnızca Memlukların değil, Anadolu Beylikleri, İlhanlılar, Osmanlı, Timur ve Timurîler hak...

Kitap Türleri

Selenge Yayınları PDF'deki tüm kitaplar, Mobi tam sürüm

Selenge Yayınları