Togan Yayıncılık PDF'deki tüm kitaplar tam sürüm

Çapulcu “Son olaylar sadece Tayip’in karizmasını çizmekle kalmadı, ülkemizi yurtdışında da rezil eti. Aslında hiçbir şey bilmiyor, nutuklarını eline danışmanları tarafından tutuşturulan notlardan okuyor. Pot kırıyor, gaf yapı...

Kitap Türleri

Togan Yayıncılık PDF'deki tüm kitaplar, Mobi tam sürüm

Togan Yayıncılık