Yetkin PDF'deki tüm kitaplar tam sürüm

YetkinÖzeleştirme Hukuku ve Uygulamaları Özeleştirme Uygulamalarının Hukuki altyapısının Oluşumu Özeleştirme Hukukunda anayasa Mahkemesi Kararları 46 Sayılı Kanun ve Uygulamaları Özeleştirilen Kuruluşların İzleme Çalışmaları....

YetkinMedeni Usul Hukukunda İspat Kuralarının Zorlanan Sınırları Uyuşmazlık ve Kazai Kararın (Medeni Usulün) amacı İspat, Delil ve Delilin Temsili Niteliği İspat ve Delilere İlişkin Normatif Düzenleme Emarelerle İspat Uyuşmaz...

Kitap Türleri

Yetkin PDF'deki tüm kitaplar, Mobi tam sürüm

Yetkin