Yazılama Yayınevi İnceleme Kitapları kitaplar kitap PDF tam sürüm

Yazılama Yayınevi İnceleme Kitapları

Anadolu Aleviliği ve İslam Fanatizmi Bâtınilik, bin yılık sosyalizan bir yol izleyerek, Anadolu'da kendini bulmuş "akıl" ve "insan sevgisi" üstüne kurulmuştur. Bu nedenle İslâm ve egemen sınıf, Bâtinilik ve Alevîlikten hoşlanm...

Kitap Türleri

Yazılama Yayınevi İnceleme Kitapları PDF, Mobi tam sürüm kitaplar

Yazılama Yayınevi İnceleme Kitapları