Fark Yayınları Çocuklar İçin Öykü Kitapları kitaplar kitap PDF tam sürüm

Fark Yayınları Çocuklar İçin Öykü Kitapları

Çok eski zamanlarda, anesiyle birlikte bir dağ kıyı-sındaki küçük bir ırmakta yaşayan küçük bir Kara Ba-lık varmış. Evleri, geceleri altında uyudukları, yosun-larla kaplı, siyah bir kayanın arkasındaymış. Küçük Kara Balık, ay...

Amerika’da “Altına hücum” çağıdır. Kısa sürede zengin ol-mayı hayal eden herkes elinde avucundaki satıp birkaç kö-pek ve kızak alıp, Amerika’nın soğuk bölgelerine akın et-mektedir. Kahramanımız olan Vault ise, Golden bear sta...

Kitap Türleri

Fark Yayınları Çocuklar İçin Öykü Kitapları PDF, Mobi tam sürüm kitaplar

Fark Yayınları Çocuklar İçin Öykü Kitapları