Weşanen Peri PDF'deki tüm kitaplar tam sürüm

Nasandina Kevneşopen Ezdiyatiye Kemal Tolan, di sala 195 de li gunde Şimze ye ku girdayı navça Beşeri-Batmane ye, ji dayik u bave xwe ye Ezdı depend on buye. Perwedeya xwe ya seretayı li gunde Şimze, ya navın li navçeya Bişeri...

Kitap Türleri

Weşanen Peri PDF'deki tüm kitaplar, Mobi tam sürüm

Weşanen Peri