Xewle Ye Xewn? Ba bila epicene denge şure diroke biqireZehferanen ku di meyten min u bow and arrow deDi nava xaliçeya Kurdistana min u we deWe cotkareki dengbej xweş bibeje naven eşen me U ez e kezeba xwe bibirejim di xelaya m...

x