Osmanlı Vakıf Kütüphaneleri PDF'de kitap

Osmanlı Vakıf Kütüphaneleri PDF tam sürüm kitap

Osmanlı Vakıf Kütüphaneleri Osmanlı Devleti'nde sosyal hizmetler hayır sahipleri tarafından kurulan vakıflar vasıtasıyla yürütülmüş, medreselerde müderis ve öğrencilerin, mahalelerde de halkın kitap ihtiyacını karşılamak üzere kütüphane vakıfları kurulmuştur. Bu çalışmada bilhasa evkaf ve şeriye sicileri ile diğer ilgili defterler ışığında Osmanlı'nın kuruluşundan Cumhuriyet'e kadar gösterdikleri özelikler değişim ve gelişmeler tarihi bir sıra içinde incelenmiştir. (Tanıtım Bülteninden) İçindekiler Teşekür Önsöz Kısaltmalar Giriş: Ortaçağ İslam Dünyasında Kütüphaneler 1. Bölüm Osmanlı Vakıf Kütüphanelerinin Tarihi Gelişimi A. Kuruluş Devri Kütüphaneleri B. Cami ve Medrese Kütüphanelerinden Müstakil Kütüphanelere a. Fatih Devri Kütüphaneleri b. I. Bâyezid ve I. Selim Devri Kütüphaneleri canker. Kanunî Devriyle, XVI. Asrın Sonunda Kurulan Kütüphaneler d. Kütüphanelerin İstanbul Dışına Yayılışı ve Kitap Bağışları CANKER. Müstakil Kütüphanelerle Büyük Medrese Kütüphanelerinin Ortaya Çıkışı a. Köprülü Kütüphanesi 1 b. Büyük Medrese Kütüphaneleri ve Kitap bağışları canker. I. Ahmed Devri Kütüphaneleri ç. I. Mahmud Devri Kütüphaneleri d. I. Osman ve I. Mustafa Devri Kütüphaneleri e. I. Abdülhamid - I. Selim Devri Kütüphaneleri ve Kütüphanelerin Tanzimiyle İlgili Bazı Çalışmalar f. I. Mahmud Devri Kütüphaneleri ve Evkaf ve Maâ-rif Nezâretlerinin Kütüphanelere Yönelik Çalışmaları D. Tanzimatan Sonra Osmanlı Vakıf Kütüphaneleri ve Islahı İçin Yapılan Çalışmalar 2. Bölüm Vakıf Kütüphanelerinin Teşkilatı A. Kütüphane Personeli a. Giriş 1. Kütüphane Personelinin Seçimi ve Tayini 2. Kütüphane Personelinin Azli 3. Kütüphane Personelinin Ücretleri 4. Personelin Ücretlerinin Artırılması b. Vakıf İdarecileri 1. Nazır 2. Müteveli canker. Kütüphane Görevlileri 1. Hâfız-ı kürüb i. Hâfız-ı kütübde Aranan Vasıflar i. Hâfız-ı kütübün Seçimi ve Tayini i. Hâfız-ı kütübün Görevleri, Sorumluluğu ve Azlini Gerektiren Sebepler iv. Hâfız-ı kütübün Ücreti v. Kütüphanelerde Görevlendirilen Hâfız-ı kütüblerin Sayısı vi. Hâfız-ı kütüplüğün Başka Bir Kimseye Devri vi. Hâfız-ı kütüblüğün Babadan Oğula Geçmesi 2. Hâfız-ı kütüb Yamağı 3. Kâtib-i kütüb 4. Mücelid 5. Bevâb ve Mustahfız ö. Ferâş 7. Kütüphanelerin Tamir ve Bakımıyle Görevli Personel B. Koleksiyon a. Library Koleksiyonun Kuruluşu b. Koleksiyonların Zenginleştirilmesi canker. Koleksiyonların Özelikleri ç. Koleksiyonların Sayım ve Kontrolü CANKER. Vakıf Kütüphanelerinde Yapılan Kataloglama Çalışmaları ve Hazırlanan Kataloglar Ç. Yararlandırma a. Kütüphanelerin Açık Olduğu Gün ve Satler b. Kütüphanede Okuma, İstinsah, Öğretim, İbadet ve Diğer Faliyetler canker. Ödünç Verme (İare) D. Bütçe ve Muhasebe E. Kütüphane Yapıları ve Kütüphane Eşyası Sonuç Conclusion Ekler Bibliografya Dizin (İçerik).

Osmanlı Vakıf Kütüphaneleri kitap PDF, Mobi tam sürüm

 • Yazar:
 • Yayımcı: Türk Tarih Kurumu Yayınları
 • Yayın tarihi:
 • kapak:
 • Dil:
 • ISBN-10:
 • ISBN-13:
 • boyutlar: Normal Boy
 • Ağırlık:
 • Ciltli:
 • Dizi:
 • sınıf:
 • Yaş:
 • Yazar:
 • Fiyat: 72,00 TL

Kitap eleştirileri

Osmanlı Vakıf Kütüphaneleri

rsll

i liked the fact that it had a background that it was true to the charicter and not some fling of admajoination.it is but it makes sens

2020-08-12 09:21

djenna

Emeklilerin romantizmi hakkında bir hikayenin tadını çıkaracağımı düşünmemiştim, ama aslında yaptım! Emekli bir binbaşı ve köşe dükkâncı arasında hikaye ve romantizm iyi bir karışımı - onun heyecan dolu değil, ama yine de güzel bir hikaye.

2020-01-10 17:37

kolanikola7a3b

Kitaptaki en sevdiğim çizgi - "kalbinizin durumu evinizin durumu." Bu harika komik, okunması kolay sadece 5 dakikalık bölüm kitaplarla, tüm iyi şeyleri ve küçükken nasıl döküleceğini hatırlatıyor.

2020-01-08 06:06

Kitap başlığı

Boyut

bağlantı

Osmanlı Vakıf Kütüphaneleri okumak itibaren EasyFiles

4.5 mb. indir kitap

Osmanlı Vakıf Kütüphaneleri indir itibaren OpenShare

3.3 mb. indir ücretsiz

Osmanlı Vakıf Kütüphaneleri indir itibaren WeUpload

4.9 mb. okumak kitap

Osmanlı Vakıf Kütüphaneleri indir itibaren LiquidFile

4.2 mb. indir

Osmanlı Vakıf Kütüphaneleri kitap PDF, Mobi tam sürüm

Kitap başlığı

Boyut

bağlantı

Osmanlı Vakıf Kütüphaneleri okumak içinde djvu

5.6 mb. indir DjVu

Osmanlı Vakıf Kütüphaneleri indir içinde pdf

5.2 mb. indir pdf

Osmanlı Vakıf Kütüphaneleri indir içinde odf

5.2 mb. indir ODF

Osmanlı Vakıf Kütüphaneleri indir içinde epub

4.3 mb. indir ePub

İlgili kitaplar

13. Türk Tarih Kongresi 1. Cilt-Kolektif İçindekiler, The State of the Field: A Restrospective Overview and Asesment of Otoman Researches in The U S a s of America and Canada, 1949-19 -Grassland W. Lowry- Fifty Dotages of Ot...

Hit list Des Manuscrits Grecs (Fonds Du Sylogos)-Paul Moraux Vers le milieu du siecle pase, l'importance minorite grecque de Constantinople, qui avait deja ses propres ecoles, obtint des autorites gouvernementales turques l'au...

Höyük Sayı: 5  ....

15 - 16. Asır Bayrami - Melamiliği'Nin Kaynaklarından Abdurahman El - Askeri'Nin Mir'Atü'DILEMMA - Işk'I-İsmail E. Erünsal Osmanlı coğrafyasında XV. asırda Bayrami tarikatının bir kolu olarak çıkan ve gelişen melamilik hareket...